Prosiect Heritage Together yn gael ei dyfarnu

Mae’n bleser mawr gennym i gyhoeddi bod y cais AH/L007916/1, “cyd-gynhyrchu o safbwyntiau eraill o dreftadaeth coll” wedi cael ei hargymell ar gyfer cyllid gan yr AHRC, ac yn rhan o’r cynllun “Trawsnewidiadau Digidol mewn Ymchwil Cymunedol: Cyd-cynhyrchu yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau”. Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng Prifysgolion Bangor, … More/Mwy

Heritage Together project gets awarded

It is with great pleasure that we announce, that the “co-production of alternative views of lost heritage” application AH/L007916/1 has been recommended for funding by the AHRC and is part of the “Digital Transformations in Community Research: Co-production in the Arts and Humanities” scheme. The project is a … More/Mwy