Ymweliad gan Skyonix

Mae’r bobl HeritageTogether ym Mhrifysgol Bangor wedi cael arddangosiad o hexacopter gan Skyonix. Mae hexacopter yn llwyfan hedfan sy’n gallu cario camera SLR. Roedd yn wych gweld y copter. Dywedodd Ben Edwards (cyd-ymchwilydd)

“Mae hyn yn union beth yr ydym eisiau ar gyfer y prosiect, llwyfan … More/Mwy

Visit by Skyonix

The HeritageTogether people at Bangor University had a demonstration of an hexacopter from Skyonix. This is a flying platform that is capable of taking an DSLR camera. It was fantastic to see the copter. Ben Edwards (co-investigator) said

“This is exactly what we need for the … More/Mwy