Taith Ffotograffiaeth 3D

slider_llynarchtrip

7fed o Mehefin 2014

Mae HeritageTogether.org a Cymdeithas Archaeoleg a Hanes Llŷn / Llŷn Archaeology and History Society yn cydlynu i redeg daith ffotogrametreg digidol yn Coetan Arthur ar 7fed o Mehefin, 2014. Dewch â’ch camera digidol a dysgu sut y gallwch gyd–gynhyrchu model digidol 3D o’r safle, gan ddarparu … More/Mwy

3D Photography Fieldtrip

slider_llynarchtrip

7th June 2014

HeritageTogether.org and Cymdeithas Archaeoleg a Hanes Llŷn / Llŷn Archaeology and History Society are coordinating to run a digital photogrammetry fieldtrip at Coetan Arthur on 7th June 2014.  Bring your digital camera and find out how you can co-produce a 3D digital model of the site, providing … More/Mwy