Digwyddiadau HeritageTogether

slider_newmap

Nid oes gennym unrhyw digwyddiadau eraill ar hyn o’r bryd, dewch yn ôl yn fuan i gweld y wybodaeth diweddarach.

Arolwg Heritage Together

HT Icon Suvey Welsh

Mae wedi bod yn flwyddyn ers i’r wefan gael ei lansio ac rydym yn awyddus i gasglu’ch barn am y project gyda holiadur byr. Byddem yn gwerthfawrogi pe byddech yn cymryd amser i gwblhau’n arolwg ar-lein.

Mae’r arolwg yn agored hyd 12 yh ar 15 Mawrth 2015.

More/Mwy

Heritage Together Survey

HT Icon Suvey

It has been a year since the website was launched and we want to take the opportunity to ask your opinion on the project with a short questionnaire. We would appreciate it, if you could take a moment to fill out our online survey.

The survey is … More/Mwy