Arolwg Heritage Together

Mae wedi bod yn flwyddyn ers i’r wefan gael ei lansio ac rydym yn awyddus i gasglu’ch barn am y project gyda holiadur byr. Byddem yn gwerthfawrogi pe byddech yn cymryd amser i gwblhau’n arolwg ar-lein.

Mae’r arolwg yn agored hyd 12 yh ar 15 Mawrth 2015.

Bydd canlyniadau’r arolwg hwn yn gymorth inni wella’r wefan ac addasu projectau yn y dyfodol at ddiddordebau’r cyhoedd. Mae ymatebion yn ddi-enw, a chedwir yr holl ddata a gesglir trwy’r arolwg hwn a’u defnyddio at ddibenion ymchwil yn unig. Ni fydd modd adnabod unigolion mewn unrhyw gyhoeddiad o ganlyniadau’r arolwg. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill ynglŷn â’r arolwg hwn neu’r the project yn gyffredinol, cysylltwch ar bob cyfrif â Katharina Moeller.

Comments are closed