Gorffennol Digidol 2014

Roedd yna dangosiad cryf gan y tîm HeritageTogether yn y gynhadledd Gorffennol Digidol yn Llandudno, er gwaethaf gwyntoedd dros 100 milltir yr awr yn chwythu ar y rhodfa, a toriadau trydan dros Cymru i gyd! Heblaw am y tywydd, roedd y gynhadledd yn cyfuniad ardderchog o dechnolegau digidol, archeoleg, ac … More/Mwy

Digital Past 2014

There was a strong showing from the HeritageTogether team at the Digital Past conference in Llandudno, this despite winds gusting at over 100 mph battering the prom., and half of Wales having a power cut!  Inclement weather aside, the conference was an excellent melting pot of digital technology, archaeology, and … More/Mwy

Cymryd rhan gyda “Gorffennol Digidol”

Bydd HeritageTogether yn cyflwyno yn y gynhadledd Gorffennol Digidol yn Llandudno ar y 12fed a’r 13eg Chwefror, 2014 yng Ngwesty St George yn Llandudno.

Bydd gennym stondin arddangos yn y gynhadledd Gorffennol Digidol, a byddwn yn dangos y bwrdd cyffwrdd, gan ddangos rhai modelau prototeipio-cyflym-3d, … More/Mwy