Carneddau

Carneddau yw’r twmpathau pridd neu garreg a all ffurfio rhan o wahanol henebion claddu, gan gynnwys crugiau hir, crugiau crwn, a dolmenni porth – fel yn Nyffryn Ardudwy.

 


Dyma rai enghreifftiau:


Awgrymiadau ar gyfer ymweld â carneddau:

  • Ni ddylech gerdded ar y garnedd, gan y gallai fod yn beryglus ac achosi difrod i’r safle.
  • Weithiau gall carneddau fod yn anodd iawn i weld, gan y gallant fod yn ychydig yn fwy i’r llygad nag ardal fach o dir lle nad grug yn tyfu.

Awgrymiadau ar gyfer tynnu lluniau:

  • Oherwydd y swm mawr o gerrig ar safle carnedd, gall y rhain fod yn anodd iawn i ffotograffu ar gyfer greu model.
  • Dylech cerdded o gwmpas y tu allan i’r garnedd yn tynnu lluniau ar lefel y llygad.
  • Yna, dylech gylchi’r carnedd eto yn tynnu lluniau o is i lawr ac yn uwch i fyny i gwmpasu gwahanol onglau.

← Yn ôl i Mathau o Safleoedd

Comments are closed