Beddau Cyntedd

Mae beddau cyntedd yn cynnwys coridor cul wedi’i leinio â cherrig, sy’n arwain i mewn i brif siambr, a allai gael is-siambrau yn arwain i ffwrdd oddi. Mae beddau cyntedd yn gyffredin yn Iwerddon, yr Ynysoedd Erch, gyda safleoedd pwysig wedi’u lleoli ym Mryn Celli Ddu a Barclodiad y Gawres. Mae safleoedd o’r fath yma yn aml yn cael eu haddurno gyda chelf graig, gyda phatrymau a motiffau ymddangos mewn beddau cyntedd ar draws eu dosbarthiad.

 


Dyma rai enghreifftiau:


Awgrymiadau ar gyfer ymweld â beddau cyntedd:

 • Ni ddylech dringo ar y twmpath gan y bydd hyn yn beryglus i chi, a gallai achosi difrod i’r safle.
 • Gall y nenfwd fod yn isel y tu mewn i beddau cyntedd, felly gwyliwch eich pen.
 • Byddwch yn wyliadwrus o lloriau anwastad a goleuadau isel tu mewn beddau cyntedd.

Awgrymiadau ar gyfer tynnu lluniau:

 • Mae’n anodd i dynnu lluniau o beddau cyntedd, oherwydd eu maint.
 • Os yw’r twmpath wedi’i orchuddio â glaswellt , bydd y gwead unffurf y glaswellt yn niweidio canlyniadau’r ffotogrametreg.
 • Tynnu lluniau o amgylch y tu allan i’r domen; ceisio cael lluniau o’r tu allan o wahanol onglau.
 • Y tu mewn i’r coridor a’r bedd, dylech gerdded o gwmpas yn tynnu lluniau o’r wal gyferbyn chi.
 • Cofiwch dynnu lluniau o llawr a nenfwd y coridor a’r bedd, hefyd.
 • Tynnwch luniau o naill ben y coridor.
 • Bydd defnyddio trybedd yn sicrhau nad yw eich lluniau yn aneglur os oes yna golau isel y tu mewn i’r bedd cyntedd.
 • Gallwch ddefnyddio fflach os oes angen.

← Yn ôl i Mathau o Safleoedd

Comments are closed