Dolmen Borth

Dolmenni (neu cromlechi) porth yw’r math symlaf o feddrod megalithig. Maent yn cynnwys nifer o gerrig unionsyth, ac maen capan llorweddol sy’n gorwedd ar y rhain. Mae Bachwen, ym Mhen Llŷn, yn enghraifft o’r math yma o heneb.

 


Dyma rai enghreifftiau:


Awgrymiadau ar gyfer ymweld â dolmenni porth:

  • Byddwch yn ofalus i beidio â curo eich pen pan fyddwch yn y tu mewn i’r dolmen.
  • Byddwch yn ofalus o gwmpas y maen capan gan y gall fod yn gytbwys simsan ar rai safleoedd.

Awgrymiadau ar gyfer tynnu lluniau:

  • Cerddwch o amgylch y tu allan i’r dolmen, yn tynnu lluniau o bob ongl o’r tu allan.
  • Ceisiwch gael sylw da ar ben y dolmen ond peidiwch â dringo ar ben y maen capan!
  • Dynnu lluniau o tu mewn i’r dolmen, gan gynnwys o dan y maen capan a’r llawr.
  • Bydd defnyddio trybedd yn sicrhau nad yw eich lluniau yn aneglur os oes golau isel y tu mewn i’r dolmen.
  • Gallwch ddefnyddio fflach os oes angen.

← Yn ôl i Mathau o Safleoedd

Comments are closed