Taith Ffotograffiaeth 3D

slider_llynarchtrip

7fed o Mehefin 2014

Mae HeritageTogether.org a Cymdeithas Archaeoleg a Hanes Llŷn / Llŷn Archaeology and History Society yn cydlynu i redeg daith ffotogrametreg digidol yn Coetan Arthur ar 7fed o Mehefin, 2014. Dewch â’ch camera digidol a dysgu sut y gallwch gyd–gynhyrchu model digidol 3D o’r safle, gan ddarparu … More/Mwy

Dydd Agored yn Cloddiad Meillionydd

slider_meillionydd

20fed Mehefin, 2014, 19-20fed Gorffennaf 2014

Digwyddiad a drefnwyd gan HeritageTogether fel rhan o Ŵyl Archaeoleg Prydain; diwrnod agored yn Meillionydd, ger Rhiw. Dewch i weld sut y mae gwaith maes archeolegol yn digwydd ac ymunwch ag un o’n teithiau safle am ddim (yn Gymraeg neu yn Saesneg) i dysgu … More/Mwy

Dydd Agored yn Cloddiad Hen Gastell

slider_hengastell

Gorffennaf 19eg, 2014

Achlysur a drefnwyd gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd (YAG) a HeritageTogether fel rhan o Ŵyl Archaeoleg Prydain; diwrnod agored yn yr Hen Gastell, Llanwnda, ger Caernarfon. Dewch i weld sut mae gwaith maes archeolegol yn digwydd a dysgu mwy am y cloddwaith yn Hen Gastell a sut … More/Mwy

Dydd Agored Beddrod Cyntedd Bryn Celli Ddu

bcd_openday_slider

Gorffennaf 26ain, 2014

Digwyddiad a drefnwyd gan HeritageTogether a Cadw fel rhan o Ŵyl Archaeoleg Prydain; diwrnod agored ym Mryn Celli Ddu. Dewch i helpu cofnodi’r celf graig fel rhan o’r prosiect archaeoleg cymunedol digidol, i gynhyrchu modelau 3D o safleoedd cynhanesyddol yng Nghymru. Helpu i gofnodi celf gerrig … More/Mwy