Taith Ffotograffiaeth 3D

slider_llynarchtrip

7fed o Mehefin 2014

Mae HeritageTogether.org a Cymdeithas Archaeoleg a Hanes Llŷn / Llŷn Archaeology and History Society yn cydlynu i redeg daith ffotogrametreg digidol yn Coetan Arthur ar 7fed o Mehefin, 2014. Dewch â’ch camera digidol a dysgu sut y gallwch gyd–gynhyrchu model digidol 3D o’r safle, gan ddarparu … More/Mwy

Gweithdy ffotogrametreg a recordio digidol

slider_botwnnog

Gorffennaf 16, 2014

Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog

Digwyddiad a drefnwyd gan HeritageTogether a Chymdeithas Archaeoleg a Hanes Llŷn / Llŷn Archaeology and History Society (https://www.facebook.com/archllyn). Dewch i ddysgu sut rydym yn prosesu ffotograffau digidol o’r brosiect HeritageTogether i gynhyrchu modelau 3D o safleoedd cynhanesyddol yng Ngogledd Cymru; rhowch … More/Mwy

Gweithdy Ffotogrametreg

slider_felinuchaf

Gorfennaf 23ain 2014, 18:00–20:00

Digwyddiad a drefnwyd gan HeritageTogether a Menter y Felin Uchaf fel rhan o Ŵyl Archaeoleg Prydain; gweithdy ffotogrametreg ym Menter y Felin Uchaf. Dewch i ddysgu am ffotogrametreg a prosiect archaeoleg digidol gymunedol HeritageTogether, sy’n anelu at gynhyrchu modelau 3D o safleoedd cynhanesyddol yng Nghymru. Cymerwch lluniau o’r … More/Mwy