Taith Ffotograffiaeth 3D

slider_llynarchtrip

7fed o Mehefin 2014

Mae HeritageTogether.org a Cymdeithas Archaeoleg a Hanes Llŷn / Llŷn Archaeology and History Society yn cydlynu i redeg daith ffotogrametreg digidol yn Coetan Arthur ar 7fed o Mehefin, 2014. Dewch â’ch camera digidol a dysgu sut y gallwch gyd–gynhyrchu model digidol 3D o’r safle, gan ddarparu … More/Mwy

Creu celf garreg eich hun!

IMG_1028 finished mural

[Saesneg yn unig]

Easter Sunday means a giant rock art mural! Or at least it does here a HeritageTogether, so an early start saw Helen, Andrew, and I heading off to Segontium Roman fort, where we have been asked to be part of the Easter activities organised by Adele Thackray, … More/Mwy

Digwyddiad Pasg yn Segontium, Caernarfon

eggs_segontiumslider

Ebrill 20fed, 2014

Digwyddiad a drefnwyd gan Cadw, gyda HeritageTogether a gweithgareddau eraill (cyffroes ŵy-awn!). Dewch i ddysgu sut rydym yn prosesu ffotograffau digidol o’r brosiect HeritageTogether i gynhyrchu modelau 3D o safleoedd cynhanesyddol yng Ngogledd Cymru; dysgwch am ffotogrametreg a ffotograffiaeth o’r awyr. Rhowch gynnig ar defnyddio barcud erial, … More/Mwy

Dydd Agored yn Beddrod Cyntedd Barclodiad y Gawres

barclodiadygawres_slider

Mehefin 14eg, 2014

Digwyddiad a drefnwyd gan Cadw a HeritageTogether, diwrnod agored yn Barclodiad y Gawres. Dewch i helpu i gofnodi celf garreg fel rhan o’r prosiect archaeoleg digidol cymunedol, i gynhyrchu modelau 3D o safleoedd cynhanesyddol yng Nghymru. Cofrestru ar gyfer un o’r teithiau o’r safle sydd wedi’u hamserlennu (yn Gymraeg … More/Mwy

Dydd Agored yn Cloddiad Meillionydd

slider_meillionydd

20fed Mehefin, 2014, 19-20fed Gorffennaf 2014

Digwyddiad a drefnwyd gan HeritageTogether fel rhan o Ŵyl Archaeoleg Prydain; diwrnod agored yn Meillionydd, ger Rhiw. Dewch i weld sut y mae gwaith maes archeolegol yn digwydd ac ymunwch ag un o’n teithiau safle am ddim (yn Gymraeg neu yn Saesneg) i dysgu … More/Mwy

Dydd Agored Beddrod Cyntedd Bryn Celli Ddu

bcd_openday_slider

Mehefin 21ain, 2014

Digwyddiad a drefnwyd gan Cadw a HeritageTogether, diwrnod agored ym Mryn Celli Ddu. Dewch i helpu cofnodi’r celf garreg fel rhan o’r prosiect archaeoleg digidol cymunedol, i gynhyrchu modelau 3D o safleoedd cynhanesyddol yng Nghymru. Cofrestru ar gyfer un o’r teithiau wedi’u hamserlennu y safle (yn Gymraeg … More/Mwy

Gweithdy ffotogrametreg a recordio digidol

slider_botwnnog

Gorffennaf 16, 2014

Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog

Digwyddiad a drefnwyd gan HeritageTogether a Chymdeithas Archaeoleg a Hanes Llŷn / Llŷn Archaeology and History Society (https://www.facebook.com/archllyn). Dewch i ddysgu sut rydym yn prosesu ffotograffau digidol o’r brosiect HeritageTogether i gynhyrchu modelau 3D o safleoedd cynhanesyddol yng Ngogledd Cymru; rhowch … More/Mwy

Gweithdy Ffotogrametreg

slider_felinuchaf

Gorfennaf 23ain 2014, 18:00–20:00

Digwyddiad a drefnwyd gan HeritageTogether a Menter y Felin Uchaf fel rhan o Ŵyl Archaeoleg Prydain; gweithdy ffotogrametreg ym Menter y Felin Uchaf. Dewch i ddysgu am ffotogrametreg a prosiect archaeoleg digidol gymunedol HeritageTogether, sy’n anelu at gynhyrchu modelau 3D o safleoedd cynhanesyddol yng Nghymru. Cymerwch lluniau o’r … More/Mwy

Dydd Agored Beddrod Cyntedd Bryn Celli Ddu

bcd_openday_slider

Gorffennaf 26ain, 2014

Digwyddiad a drefnwyd gan HeritageTogether a Cadw fel rhan o Ŵyl Archaeoleg Prydain; diwrnod agored ym Mryn Celli Ddu. Dewch i helpu cofnodi’r celf graig fel rhan o’r prosiect archaeoleg cymunedol digidol, i gynhyrchu modelau 3D o safleoedd cynhanesyddol yng Nghymru. Helpu i gofnodi celf gerrig … More/Mwy