Dydd Agored Beddrod Cyntedd Bryn Celli Ddu

Mehefin 21ain, 2014

Digwyddiad a drefnwyd gan Cadw a HeritageTogether, diwrnod agored ym Mryn Celli Ddu. Dewch i helpu cofnodi’r celf garreg fel rhan o’r prosiect archaeoleg digidol cymunedol, i gynhyrchu modelau 3D o safleoedd cynhanesyddol yng Nghymru. Cofrestru ar gyfer un o’r teithiau wedi’u hamserlennu y safle (yn Gymraeg neu Saesneg). Gwrandewch ar cyflwyniad i ffotograffiaeth o’r awyr a ffotogrametreg. Gwyliwch arddangosfeydd naddu fflint. Bwyta bwyd ‘Neolithig’ a’i wylio yn cael ei baratoi. Dewch â’ch arteffact hun ar gyfer adnabyddiaeth. Rhowch gynnig ar defnyddio barcud erial, neu ffotograffiaeth uwchben (os yw’r tywydd yn caniatáu).

Teithiau Safle 11:00-16:00 pm

Am ddim

Gweld y digwyddiad ar wefan Cadw.

loading map - please wait...

Bryn Celli Ddu Cairn 53.207272, -4.236021 Dydd Agored yn Bryn Celli Ddu Open Day 21-22/06/14 - See Event / Gweld digwyddiad 26/07/14 - See Event / Gweld digwyddiadLlanddaniel Fab (Directions)

Helen

Rydw i yn cyfrifiadurwr (neu tarwr bysellfwrdd!) yn gweithio fel rhan o'r tîm HeritageTogether ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Comments are closed