Newyddion a Digwyddiadau y Prosiect

Y newyddion diweddar ar y prosiect a’r digwyddiadau yr ydym yn cynnal.


Dydd Agored yn Cloddiad Meillionydd

slider_meillionydd

20fed Mehefin, 2014, 19-20fed Gorffennaf 2014

Digwyddiad a drefnwyd gan HeritageTogether fel rhan o Ŵyl Archaeoleg Prydain; diwrnod agored yn Meillionydd, ger Rhiw. Dewch i weld sut y mae gwaith maes archeolegol yn digwydd ac ymunwch ag un o’n teithiau safle am ddim (yn Gymraeg neu yn Saesneg) i dysgu … More/Mwy

Dydd Agored Beddrod Cyntedd Bryn Celli Ddu

bcd_openday_slider

Mehefin 21ain, 2014

Digwyddiad a drefnwyd gan Cadw a HeritageTogether, diwrnod agored ym Mryn Celli Ddu. Dewch i helpu cofnodi’r celf garreg fel rhan o’r prosiect archaeoleg digidol cymunedol, i gynhyrchu modelau 3D o safleoedd cynhanesyddol yng Nghymru. Cofrestru ar gyfer un o’r teithiau wedi’u hamserlennu y safle (yn Gymraeg … More/Mwy

Dydd o Archeoleg 2014

slider_doa2014

Gorffennaf 11eg, 2014

Bydd Seren a Helen yn cymryd rhan yn Dydd o Archeoleg blwyddyn yma!

Ar yr 11eg o Orffennaf, bydd gweithwyr proffesiynol, myfyrwyr a wirfoddolwyr archeolegol ar draws y byd yn cyfrannu eu gweithgareddau trwy’r dydd, fel y gallwch chi weld beth mae archeolegwyr yn gwneud yn go … More/Mwy

Gweithdy ffotogrametreg a recordio digidol

slider_botwnnog

Gorffennaf 16, 2014

Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog

Digwyddiad a drefnwyd gan HeritageTogether a Chymdeithas Archaeoleg a Hanes Llŷn / Llŷn Archaeology and History Society (https://www.facebook.com/archllyn). Dewch i ddysgu sut rydym yn prosesu ffotograffau digidol o’r brosiect HeritageTogether i gynhyrchu modelau 3D o safleoedd cynhanesyddol yng Ngogledd Cymru; rhowch … More/Mwy

Dydd Agored yn Cloddiad Hen Gastell

slider_hengastell

Gorffennaf 19eg, 2014

Achlysur a drefnwyd gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd (YAG) a HeritageTogether fel rhan o Ŵyl Archaeoleg Prydain; diwrnod agored yn yr Hen Gastell, Llanwnda, ger Caernarfon. Dewch i weld sut mae gwaith maes archeolegol yn digwydd a dysgu mwy am y cloddwaith yn Hen Gastell a sut … More/Mwy

Gweithdy Ffotogrametreg

slider_felinuchaf

Gorfennaf 23ain 2014, 18:00–20:00

Digwyddiad a drefnwyd gan HeritageTogether a Menter y Felin Uchaf fel rhan o Ŵyl Archaeoleg Prydain; gweithdy ffotogrametreg ym Menter y Felin Uchaf. Dewch i ddysgu am ffotogrametreg a prosiect archaeoleg digidol gymunedol HeritageTogether, sy’n anelu at gynhyrchu modelau 3D o safleoedd cynhanesyddol yng Nghymru. Cymerwch lluniau o’r … More/Mwy

Dydd Agored Beddrod Cyntedd Bryn Celli Ddu

bcd_openday_slider

Gorffennaf 26ain, 2014

Digwyddiad a drefnwyd gan HeritageTogether a Cadw fel rhan o Ŵyl Archaeoleg Prydain; diwrnod agored ym Mryn Celli Ddu. Dewch i helpu cofnodi’r celf graig fel rhan o’r prosiect archaeoleg cymunedol digidol, i gynhyrchu modelau 3D o safleoedd cynhanesyddol yng Nghymru. Helpu i gofnodi celf gerrig … More/Mwy