Newyddion a Digwyddiadau y Prosiect

Y newyddion diweddar ar y prosiect a’r digwyddiadau yr ydym yn cynnal.


Gorffennol Digidol 2014

Roedd yna dangosiad cryf gan y tîm HeritageTogether yn y gynhadledd Gorffennol Digidol yn Llandudno, er gwaethaf gwyntoedd dros 100 milltir yr awr yn chwythu ar y rhodfa, a toriadau trydan dros Cymru i gyd! Heblaw am y tywydd, roedd y gynhadledd yn cyfuniad ardderchog o dechnolegau digidol, archeoleg, ac … More/Mwy

Cymryd rhan gyda “Gorffennol Digidol”

Bydd HeritageTogether yn cyflwyno yn y gynhadledd Gorffennol Digidol yn Llandudno ar y 12fed a’r 13eg Chwefror, 2014 yng Ngwesty St George yn Llandudno.

Bydd gennym stondin arddangos yn y gynhadledd Gorffennol Digidol, a byddwn yn dangos y bwrdd cyffwrdd, gan ddangos rhai modelau prototeipio-cyflym-3d, … More/Mwy

Ymweliad gan Skyonix

Mae’r bobl HeritageTogether ym Mhrifysgol Bangor wedi cael arddangosiad o hexacopter gan Skyonix. Mae hexacopter yn llwyfan hedfan sy’n gallu cario camera SLR. Roedd yn wych gweld y copter. Dywedodd Ben Edwards (cyd-ymchwilydd)

“Mae hyn yn union beth yr ydym eisiau ar gyfer y prosiect, llwyfan … More/Mwy

Prosiect yn dechrau

Mae bellach yn Hydref, a rydym eisiau gyhoeddi bod y prosiect wedi dechrau yn ffurfiol. Bydd yn cymryd ychydig o amser i gael bopeth yn rhedeg, ond rydym yn cyhoeddi y bydd y wefan yn HeritageTogether.org.

Prosiect Heritage Together yn gael ei dyfarnu

Mae’n bleser mawr gennym i gyhoeddi bod y cais AH/L007916/1, “cyd-gynhyrchu o safbwyntiau eraill o dreftadaeth coll” wedi cael ei hargymell ar gyfer cyllid gan yr AHRC, ac yn rhan o’r cynllun “Trawsnewidiadau Digidol mewn Ymchwil Cymunedol: Cyd-cynhyrchu yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau”. Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng Prifysgolion Bangor, … More/Mwy